Drukas resursa adrese: http://www.plavinunovads.lv/https://www.plavinunovads.lv/lv/pasakumi/plavinu-novada-pasvaldibas-teritorijas-planojuma-2019-2030-gadam-30-redakcijas-sabiedriskas
Drukas datums: 13.07.2020 08:25


Pļaviņu novads – vieta, kur savu mūža rakstu ierakstīt