12. aprīlī notiks uzklausīšanas sanāksme par SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2019. gada 12. aprīlī plkst. 12.00 Pļaviņu novada kultūras centra mazajā zālē Daugavas ielā 49, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2019. gada 11. aprīlim (kontaktpersona Dace Burtniece, t. 67097271; dace.burtniece@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Aktuāli/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Uzklausīšanas sanāksmes 2019.gadā.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.