Apstiprinātas atkritumu tarifa izmaiņas Pļaviņu novadā

Pļaviņu novada pašvaldībā no 1. novembra mainās atkritumu izvešanas izmaksas. Līdzšinējo 13.52 EUR par m3 vietā par atkritumu izvešanu būs jāmaksā 16.31 EUR par m3.

Tādējādi jaunie tarifi, atbilstoši atkritumu apjomam, būs:

Tilpums, m3

Līdzšinējais tarifs, EUR

Jaunais tarifs, EUR

0.10 maiss

1.36

1.63

0.12 mini konteiners

1.62

1.96

0.14 mini konteiners

1.89 2.29

0.24  mazais konteiners

3.24

3.92

0.36 konteiners

4.86 5.87

0.66  lielais konteiners

8.92

10.77

0.75 lielais konteiners

10.14

12.23

 1 m3 konteiners

13.52

16.31

 

 

Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā izmaksu pieaugumu. Kopš 2012. gada, kad tika apstiprināts iepriekšējais atkritumu izvešanas tarifs, ir augušas izmaksas vairākās pozīcijās – pamatlīdzekļu nolietojums atkritumu izvedēja automašīnai, transportlīdzekļa ikgadējā nodeva, obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšana, autoceļu lietošanas nodeva (vinjete), atalgojums, sociālās iemaksas.

Atkritumu izvešanas cenu ietekmē arī tarifa izmaiņas konkrētajā poligonā, kas pieņem atkritumus to apglabāšanai. Ja 2012. gadā cena par vienu tonnu nešķiroto sadzīves atkritumu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” bija 50.53 EUR, 2017. gadā cena par tonnu jau ir 69.16 EUR. Un, kā nosaka Dabas resursu nodokļa likums, ar katru gadu šī cena augs vidēji par 10 EUR par tonnu, tādējādi 2020. gadā tā būs 99.41 EUR/t (ja PVN joprojām būs 21%). Cena SIA „Vidusdaugavas SPAAO” sastāv no divām daļām – no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā 2012. gada 1. janvārī pieņemtā tarifa 38.91 EUR/t (t.sk. PVN) un no Dabas resursu nodokļa likmes par katru nodoto sadzīves atkritumu tonnu.

Kopš 2017. gada pēc Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta atkritumu apsaimniekošanas izdevumi (aprēķinot tarifu) ir jāsamazina par saņemtajām summām no poligona.  Tas pamato iedzīvotāju ieguvumus no atkritumu šķirošanas - šķirojot atkritumus šodien, tas var samazināt atkritumu cenu nākotnē, kad atkritumu tarifs tiks pārskatīts atkārtoti.

Pļaviņu pilsētā ir pieejami 13 atkritumu konteineri stiklam un 13 konteineri plastmasai un papīram. Pagastos ir pieejami 8 konteineri stiklam un 8 konteineri plastmasai un papīram.

Lūdzam iedzīvotājus atbildīgi izturēties pret apkārtējo vidi un rūpēties par tās sakārtotību un tīrību! Aicinām šķirot atkritumus, un par nešķiroto atkritumu izvešanu slēgt līgumu ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”.

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”