Dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja iepazīties ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānu un tāmi

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumiem Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” 10. punktu informējam, ka ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi nākamajam gadam un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu dzīvokļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona (obligāti jābūt apstiprinātai pilnvarai) ar 2019. gada 15. oktobri var iepazīties SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Daugavas ielā 43, Pļaviņās, pirmdien no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00, piektdien no plkst. 13.00 līdz 15.00 (1. kabinetā).

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālistam, tālrunis 29218133!

 SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”