Informācija par atkritumu šķirošanu

SIA „Pļaviņu komunālie pakalpojumi” atgādina, ka šķiroto atkritumu konteineros nedrīkst atrasties sadzīves atkritumi un to piemaisījumi. Konteineri ar šādu, jauktu saturu, nav derīgi tālākai pārstrādei un ir uzskatāmi par sadzīves atkritumu konteineriem.

Šķirošanas instrukciju var lejuplādēt šeit.

Informējam, ka turpmāk šķiroto atkritumu konteineri ar sadzīves atkritumu piemaisījumiem tiks izvesti kā sadzīves atkritumi, tādējādi palielinot izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu. Būsim atbildīgi un rūpēsimies par savu nākotni jau šodien – tieši šķirojot atkritumus mums ir iespēja samazināt maksu par atkritumu apsaimniekošanu.

Aicinām iedzīvotājus sūtīt informāciju pašvaldības policijai par piefiksētajiem atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem un pārkāpējiem. Būsim atbildīgi!