Nekavējies – nāc un noslēdz līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu!

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” atgādina, ka ikvienam atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums piedalīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir jāiesaistās ikvienam, neatkarīgi no tā vai tā ir juridiska vai fiziska persona.

Lai noslēgtu līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu, individuālo māju īpašniekiem vai lietotājiem, komersantiem jāierodas SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Daugavas ielā 43, Pļaviņās, darba dienās plkst. 8.00 - 12. 00 un 13.00 -17.00, piektdienās plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 15.00. Privātpersonām līdzi jāņem īpašumtiesību un personas apliecinoši dokumenti, juridiskām personām līdzi nepieciešama reģistrācijas apliecība un uzņēmuma rekvizīti.

Informējam arī, ka SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” var iegādāties mazlietotus 240l konteinerus.

Vēršam uzmanību, ka, nenoslēdzot līgumu par atkritumu izvešanu vai pārkāpjot citus pašvaldības Saistošo noteikumu “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Pļaviņu novadā” punktus, vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības. Informējam, ka pašvaldības policijai, sadarbojoties ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, ir tiesības pārbaudīt līguma par sadzīves atkritumu izvešanu esamību.

Pateicamies iedzīvotājiem, kuri savlaicīgi noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu.

Aicinām ikvienu aktīvi iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā un šķirot atkritumus, lai kopīgi veidotu sakoptāku vidi ap mums!

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”