No 2019. gada 1. augusta stāsies spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019. gada 20. jūnija lēmumu Nr.116 (protokols Nr.25.,1.p.) ir apstiprināti sekojoši SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” tarifi:

  1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,01 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa); PVN 0,21 EUR; kopā 1,22 EUR/m3.
  2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,73 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa); PVN 0,36 EUR; kopā 2,09 EUR/m3.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2019. gada 1. augustā.

 

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”