Pakalpojumi

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” piedāvā šādus maksas pakalpojumus:

Pakalpojums

Mēr.

Cena, €
bez PVN

Cena, €
ar PVN

Traktors MTZ-82

1 st

15,85

19,18

Traktors T-25

1 st

11,95

14,46

Traktors T-40-AM

1 st

14,15

17,12

Pacēlājs + traktors T-25

1 st

19,10

23,11

Kanalizācijas tīrīšana ar ROOT (lielais)

1 st

49,80

60,26

Kanalizācijas tīrīšana ar aparātu (mazais)

1 st

16,53

20,00

Remontatslēdznieks, Elektriķis

1 st

7,24

8,76

Metinātājs

1 st

7,65

9,26

Zāles pļaušana ar trimmeri

100 m²

7,62

9,22

Zāles pļaušana ar trimmeri (gara zāle virs 30 cm)

100 m²

9,14

11,06

Zāles pļaušana ar traktoru

1 st

19,42

23,50

Būvgružu izvešana Pļaviņu pilsētas robežās

1 maiss

51,42

62,22

Dūmu detektoru uzstādīšana ar ierīci

-

9,64

11,66

Dūmu detektoru uzstādīšana bez ierīces

-

3,96

4,79

Drukātu maksājumu-rēķinu izsniegšana 1 0,25 0,30
Vienošanās par parāda nomaksu dokumenta sastādīšana 1 1,65 2,00
Melnbalta dokumenta kopēšana/drukāšana A4 formāts 1 lapa 0,08 0,10

APSAIMNIEKOŠANA

 • ietvju, laukumu, pagalmu, u.c. teritoriju tīrīšana, zāles pļaušana, gružu, lapu savākšana;
 • namu iekšējo tīklu (ūdensvada, siltā ūdensvada, kanalizācijas, apkures, elektroinstalācijas);
 • tehniskā uzturēšana;
 • ēkas remontdarbi (ēku siltināšana, ēku jumtu seguma remonts, koplietošanas telpu kosmētiskie remonti, u.c. ar ēkas uzturēšanu saistītie remontdarbi);
 • transporta pakalpojumi.

KLIENTU APKALPOŠANA

 • komunālo maksājumu aprēķinu veikšana;
 • rēķinu sagatavošana;
 • lietvedības, grāmatvedības uzskaite;
 • ēkas līdzekļu bilances sastādīšana;
 • ar namu apsaimniekošanu saistītās darbu organizācijas koordinēšana;
 • apsaimniekošanas un komunālo maksājumu pieņemšana;
 • līgumu slēgšana, izziņu izsniegšana;
 • komunālo maksājumu parādu piedziņa;

SILTUMAPGĀDE

 • siltumapgādes pakalpojumu sniegšana;

ŪDENSAPGĀDE (ŪA) UN KANALIZĀCIJA

 • Dzeramā ūdens piegāde;
 • Notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
 • Nosēdrezervuāru un sauso tualešu izvešana;

BŪVGRUŽU IZVEŠANA

 • Būvgruži - ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali, flīzes, keramika un ģipša materiāli u.tml., bez citu būvniecības atkritumu un citu atkritumu veidu piejaukumiem.
 • Maiss ir izgatavots no polipropilēna, tā ietilpība ir 1m3, izturība - 400 - 600 kg.
 • Maiss ir jānovieto tā, lai tam būtu iespējams piekļūt ar traktortehniku vismaz 3 metru attālumā.

CITI PAKALPOJUMI

 • Ūdens mērītāju uzstādīšana un nomaiņa;
 • Ūdens mērītāju plombēšana un pieņemšana ekspluatācijā;
 • Elektriķa un remontatslēdznieka pakalpojumi;
 • Traktora pakalpojumus kravu pārvadāšanai ar piekabi;
 • Ziemas periodā – sniega tīrīšanas pakalpojumi ar traktoru.
 • Dūmu detektoru uzstādīšana.