Par 2019./2020. gada apkures sezonas uzsākšanu un karstā ūdens padevi

2019./2020.gada apkures sezonu un karstā ūdens padevi Pļaviņu pilsētā tiek plānots uzsākt ar 2019.gada 26.septembri. Siltums tiks pieslēgts pakāpeniski, dažu dienu laikā.

Ja kādas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki vēl nevēlas uzsākt apkures sezonu, dzīvokļu īpašnieku kopībai ar balsu vairākumu jāpieņem lēmums par apkures sezonas neuzsākšanu un tas jāiesniedz SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”.

Par apkures sistēmas bojājumiem dzīvokļos iedzīvotājus lūdzam zvanīt uz tālruni: 29218133 (dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists). Iedzīvotājiem nepieciešams nodrošināt SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku piekļuvi dzīvoklī esošajām komunikācijām.

Par problēmām siltuma padevē dzīvojamai mājai lūdzam zvanīt siltumiekartu apkalpošanas speciālistiem : Rīgas ielas katlu māja - telefona Nr. 26272955, Daugavas ielas katlu māja telefona Nr. 26567784.

 

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”