Par ūdens kvalitātes rādītājiem

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” informē, ka dzeramais ūdens Vietalvā, Pļaviņu novadā neatbilst LR MK Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām pēc ķīmiskajiem rādītājiem. Neatbilstības ir nelielas, kas īslaicīgā ūdens lietošanas periodā kaitīgumu cilvēka veselībai nerada.

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ir uzsākuši korektīvus pasākumus dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai.

Pēc korektīvu pasākumu veikšanas SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” atkārtoti veiks ūdens kvalitātes analīzes un iedzīvotāji par to tiks informēti atsevišķi.

Dzeramais ūdens gan Pļaviņās, gan Odzienā atbilst visām nepieciešamajām prasībām.

 

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”