Paziņojums par apkures parāda nomaksu

Lai savlaicīgi uzsāktu 2014./2015.gada apkures sezonu, SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” aicina Pļaviņu pilsētas un Vietalvas pagasta iedzīvotājus pilnībā norēķināties par sniegtajiem siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem līdz 2014. gada 30. septembrim. SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pateicas klientiem, kas pilnībā norēķinājušies par saņemtajiem pakalpojumiem.

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”