Paziņojums par koplietošanas telpu (pagrabstāvu eju, kāpņu telpu, bēniņu) tīrīšanu

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” informē, ka no 2019. gada 2. maija tiks uzsākta daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu (pagrabstāva ejas, kāpņu telpas, bēniņi) tīrīšana.

Lūdzam dzīvokļu īpašniekus, īrniekus vai valdītājus no koplietošanas telpām izvākt sev piederošās mantas. Pretējā gadījumā šīs mantas izvāks mājas apsaimniekotājs - SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”.

 

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”