Paziņojums par ūdens mērītāju rādījumu inventarizāciju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Pļaviņu pilsētā

Laika periodā no 2019. gada 7. maija līdz 17. maijam (ieskaitot) no plkst. 12.00 līdz 20.00 Pļaviņu pilsētā SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās veiks ūdens mērītāju rādījumu inventarizāciju. Lūdzam nodrošināt SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku piekļūšanu dzīvoklī esošajiem ūdens mērītājiem. Vienoties par pārbaudes laiku var arī pa tālruni 25141872 (Rīgas un Bebrulejas ielas rajons), pa tālruni 26549633 (Raiņa, Dzirnavu, Daugavas ielas rajons).

 

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”