Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, reģ. nr. 48703000457, juridiskā adrese: Daugavas 43, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, 2019. gada 22. februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” SPRK Nr. 1/2 no 14.01.2016.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs*
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums / samazinājums (%)
Ūdenssaimniecības pakalpojumi 0.92 0.97 5.43 %
Kanalizācijas pakalpojumi 1.44 1.73 20.14 %

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2019. gada 1. jūliju. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaksu palielināšanos. 

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības  tarifa projektu, lietotājs var SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Daugavas ielā 43, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 iepriekš sazinoties ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ekonomisti Līgu Vaivodi, telefons 65133062.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, Daugavas iela 43, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, e-pasta adrese: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".