Pieņemts lēmums “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”