SIA Pļaviņu Komunālie pakalpojumi

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"
Reģ.nr. 48703000457
Daugavas iela 43, Pļaviņas,
Pļaviņu novads, LV-5120
Tālr.: 65133060
e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv
 
Norēķinu konti:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
AS "Swedbank"
HABA LV22
LV 21 HABA 0551 0280565 01
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
AS ”SEB banka”
UNLA LV2X
LV 83 UNLA 0050 0215 55182
 
Darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās: no plkst. 8.00 līdz 15.45
Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.45

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Kontakti
Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis un e-pasts
Valdes locekle Santa Zālīte 20245505
Sekretāre Inga Īvāne 65133060, e-pasts:
komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv
Ekonomiste Līga Vaivode 65133062
Galvenā grāmatvede Aļa Molčanova 65133061
Grāmatvede (īres) Inna Grugule 65134220
Grāmatvede - kasiere Ligita Rudzīte
65134453
Juriste Evita Eglīte 27857629, e-pasts:
plavinukppp@inbox.lv
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists Aigars Ražinskis 29218133
Galvenais mehāniķis / Prokūrists Jānis Zvirgzdiņš 29180073
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis Staņislavs Stepanovs 26549633

Publiskojamā informācija: