Šķirojot atkritumus, būsim atbildīgi!

SIA „Pļaviņu komunālie pakalpojumi” atgādina, ka daudzīvokļu māju iedzīvotāji nešķirotos sadzīves atkritumus drīkst izmest tikai tajā daudzdzīvokļu māju sadzīves atkritumu savākšanas punktā, pie kura ir piesaistīta konkrētā daudzdzīvokļu māja. Citu māju atkritumu savākšanas punktā nešķirotos sadzīves atkritumus izmest nedrīkst, jo no tā ir atkarīga maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Arī privātmāju īpašnieki nedrīkst izmest nešķirotos sadzīves atkritumus  daudzdzīvokļu māju sadzīves atkritumu punktos.

Būsim atbildīgi, arī šķirojot sadzīves atkritumus (PET pudeles, stiklu, kartonu u.c. atkritumus) – tiem ir paredzēti attiecīgi konteineri, kā norādīts marķējumā!

 

SIA Pļaviņu komunālie pakalpojumi