Tarifi un izcenojumi

PĻAVIŅU NOVADĀ
Siltumenerģija (SE) (Sīkāk)  
  •  Pēc faktiskā patēriņa (izdevumus dala uz apkurināmajām platībām, karstā ūdens patēriņu
50,20 EUR/MWh + PVN
Ūdens uzsildīšana
(tikai apkures periodā)
2,99 EUR/m3 + PVN
Elektroenerģija (Sīkāk)
  •  Pēc faktiskā patēriņa (izdevumus dala uz dzīvokļu skaitu)
 
Ūdensapgāde (ŪA) Pļaviņās, Vietalvas pagastā (Sīkāk)
  •  Pēc faktiskā patēriņa vai normām
0,92 EUR/m3 + PVN
Kanalizācija - Pļaviņās, Vietalvas pagastā
  •  Pēc ūdens patēriņa
1,44 EUR/m3 + PVN
Asenizācija (Sīkāk)
  •  daudzdzīvokļu mājām izdevumus dala uz īpašumu skaitu
(1 mašīna = 3,6 m3)
29,46 EUR/3,6m3 + PVN
 Atkritumu izvešana (Sīkāk)
  •  daudzdzīvokļu mājās (pēc faktiski izvestā daudzuma, dalot uz deklarēto personu skaitu)

Atkritumu izvešana (no 1.04.2019.)

  • daudzdzīvokļu mājās (pēc faktiski izvestā daudzuma, dalot uz deklarēto personu skaitu)

 16.31 EUR (ar PVN) par m3

 

19.97 EUR (ar PVN) par m3

  •   ģimenes mājas
 pēc faktiski izvestā (minimālais tilpums 0,10 m3)
Apsaimniekošanas un uzturēšanas maksa (Sīkāk) Katrai mājai pēc sastādītās tāmes. Skatīt sīkāk.
Īres maksa

Ar 01.02.2016. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu ir:

1. Labiekārtotam dzīvoklim – 0,12 EUR/m² mēnesī,

2. Daļēji labiekārtotam dzīvoklim – 0,08 EUR/m² mēnesī,

3. Dzīvoklim bez ērtībām – 0,04 EUR/m² mēnesī