Gida pakalpojumi

Pļaviņu novada Tūrisma informācijas centrs


Daugavas iela 49, Pļaviņas;  +371 22000981

Piedāvā ekskursiju un atpūtas brīžu plānošanu, individuālu pieeju katram tūristam un viņa interesēm.

 

Gunta Lazda


Gide, Saimnieciskās darbības veicēja; +371 26449567

Piedāvā  izziņas bagātus braucienus, tematiskās un pārskata ekskursijas. Ilggadēja gida pieredze Pļaviņu novadā.