Gostiņu kultūrvēsturiskais parks

Pamatojoties uz Gostiņu vēstures izpēti, izveidots parks ar septiņām atceres vietām, kas veltītas Gostiņu vēsturiskajiem nosaukumiem (Evestmunde, Glazmanka, Trentelberģis, Zarnu miests un Žīdu miests, Dankeri, Gostiņi) dažādos laika periodos. Katrā no vietām pieejams informatīvais stends, kurā sniegta informācija un skatāmas  fotogrāfijas.

Lielā iela 30 a, Pļaviņas