Novada simbolika

Pļaviņu novada ģerbonis


Ģerbonis reģistrēts 2011. gadā.

Pļaviņu novada ģerboni veidoja māksliniece Gunta Terēzija.

Divu nozīmīgu upju – Daugavas un Aiviekstes – satekas vietā atrodas novada centrs Pļaviņas. Heraldiskais upes satekas veidojums attēlots Pļaviņu pilsētas ģerbonī. Zaļā krāsa simbolizē pļavas, no kurienes arī cēlies pilsētas un novada nosaukums. Trīs anemones simbolizē trīs novada pagastus: Klintaini, Aivieksti un Vietalvu.

Ģerboņa apraksts: Zaļā laukā sudraba kreisā spāre balsta tādu pašu šaurpāli; augšā labajā pusē trīs anemoņu ziedi dabīgās krāsās ar zelta auglenīcām likti pāļa virzienā.

 

Pļaviņu pilsētas ģerbonis


Ģerbonis apstiprināts 1936. Gadā. Atjaunots 1993. Gadā. Mākslinieki: J. Ivanovs, G.Kirke, L. Šēnbergs.

Ģerboņa apraksts: Zaļā laukā sudraba kreisā spāre balsta tādu pašu šaurpāli; augšā labajā pusē savrups zelta robots ķieģeļu mūris.

 

Pļaviņu novada karogs


Karogs reģistrēts 2011. gadā.

 Karoga apraksts: Pļaviņu novada karogs ir taisnstūra audums ar garuma un platuma proporcijām 1:2 (izmērs 100 x 200 cm). Karogs ir abpusējs. Vidū uz zelta, baltas un zaļas krāsas līniju fona proporcijām 2:1:2 krāsains Pļaviņu novada ģerbonis (augstums 60 cm).

 

Pļaviņu novada Raksts


Apstiprināts 2015. gada 30. aprīlī, Pļaviņu novada domes sēdē, protokls nr.7, lēmums Nr.13.

Pļaviņu novada Raksta krāsainās gleznas formas un melnbaltā grafiskā izpildījuma autors- ornamentālists Uldis R. Beķeris.

Raksta apraksts: Rakstā attēlots augošs Pasaules koks, no kura centra atiet lieli stari. Centrā ir atsauce uz Pļaviņu pilsētu, kura atrodas četru ceļu krustpunktā. Raksta lejasdaļā ir atsauce uz latvju etnogrāfiju. Zilā krāsa simbolizē Māras ūdeņus, Pļaviņu novadam Daugavas un ezeru ūdeņus. Zaļajā līkloča motīvā katrs atpazīst, kas viņam tuvs, kaut kas lolojams, sargājams, cits redz kuģa motīvu. Raksta augšdaļa attēlota zelta krāsā, ņemot vērā Pļaviņu novada karoga krāsas. Pasaules koka motīvā vērojama trīsdaļība gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī, kas simbolizē zemes pasauli, mūsu pasauli un tiekšanos debesīs, kā arī, pagātni, tagadni un nākotni.

 

Pļaviņu novada logo


Apstiprināts 2015. gada, 27.augustā.

Pļaviņu novada logo autors: Andris Keserovskis. Logo veidots novada kontūrā, trīs anemones simbolizē novada pagastus, bet zilā, zaļā un dzeltenā krāsa ataino novadam raksturīgāko- ūdeņus, mežus un arī smilšaino apkārtni.

2015.gada 29.oktobrī apstiprināta Pļaviņu novada devīze „Pļaviņu novads- vieta, kur savu mūža rakstu ierakstīt”. Pļaviņu novada devīzes autors: Līva Kotina.

 

Pļaviņu pilsētas karogs


Karogs reģistrēts 2007. gadā.

Autori: Ilze Lībiete, Juris Ivanovs.

 

Pļaviņu pilsētas Raksts


Apstiprināts 2005. Gadā.

2005. gada 16. jūnijā par Pļaviņu pilsētas simboliku- devīzi nosaka „Pļaviņas-raksta pilsēta”.

Pļaviņu pilsētas Raksta autors- ornamentālists Uldis R. Beķeris.