Novada tradīcijas

Pļaviņu novada ģimnāzijas Žetona vakars


50. gadu otrajā pusē radās tradīcija – Žetona vakars, kuru katru gadu svin februāra pirmajā sestdienā. Šajā vakarā abiturienti saņem žetonu, kurš valkājams kreisajā pusē ikdienā un svētkos.

 

Esi gaidīts, mazais Pļaviņu novadniek!


J.Peņģerota foto

Par tradīciju kluvis pasākums “Esi gaidīts, mazais Pļaviņu novadniek!”, kurš parasti notiek maija otrajā svētdienā – Mātes dienā- mazo Pļaviņu novada iedzīvotāju- iepriekšējā gadā dzimušo bērniņu svinīga uzņemšana Pļaviņu novadā.

 

Pļaviņu novada Stipro ģimeņu godināšanas pasākums


J. Peņģerota foto

Pļaviņu novada stipro ģimeņu godināšanas pasākums, kad īsi pirms Ziemassvētkiem tiek sveikti laulātie pāri, kuri svinējuši zelta (50 gadi), smaragda (55 gadi) vai dimanta (60 gadi) kāzas. Pāri parakstās Pļaviņu novada domes Goda grāmatā, saņem laba vēlējumus, apsveikumus un Goda rakstus.

 

Pļaviņu novada sporta laureāts


Kopš 2012. gada, katru gadu tiek godināti un apbalvoti novada sportisti, sporta biedrības, komandas, treneri, sporta dzīves aktīvistus, tiesnešus un iedzīvotājus, kuri savu brīvo laiku pavada sportojot, organizējot un piedaloties sacensībās. Pasākums stimulē sportistus startiem sacensībās un jauniem sasniegumiem popularizējot Pļaviņu novadu.

 

4. maija Neatkarības  dienas velobrauciens