Par Pļaviņu novadu

 

Pļaviņu novads (pastāvējis līdz 2021. gada 1. jūlijam)

Platība                                         376,8 km2

Iedzīvotāji                                   5066 (uz 01.01.2021)

Izveidots                                     2009. gadā

Teritoriālās vienības:                Aiviekstes pagasts

                                                     Klintaines pagasts

                                                     Pļaviņu pilsēta

                                                     Vietalvas pagasts

 

Pļaviņu novads izveidots, apvienojoties Pļaviņu pilsētai, Aiviekstes pagastam, Klintaines pagastam un Vietalvas pagastam, 2009. gada administratīvi teritoriālās reformas rezultātā.  Pļaviņu novads atrodas Vidzemes dienvidos, robežojas ar Kokneses, Ērgļu, Madonas, pa  Aivieksti ar Krustpils un pa Daugavu ar Salas un Jaunjelgavas novadiem. Novada administratīvais centrs –Pļaviņu pilsēta.

Attālums no Pļaviņu pilsētas līdz galvaspilsētai Rīgai ir 123 km. Novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A6 Rīga – Daugavpils – Baltkrievijas robeža (Paternieki), kuram aizpilsētas ziemeļu robežas uzbūvēts apvedceļš, autoceļš Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene (P37) un autoceļš Pļaviņas – Ērgļi (P78).

Pļaviņu dzelzceļa stacija, L.Kotinas foto

Pļaviņu pilsētu šķērso valsts galvenās tranzīta dzelzceļa līnijas, kas savieno Rīgu ar Krustpili, Daugavpili un Gulbeni.