Vesetas palienes purvs

Vesetas palienes purvs

Aizsargāts vienots mitrāju komplekss teju 430 ha platībā. Viena no lielākajām dzeltenās akmeņlauzītes populācijām Latvijā. Plūdu un bebru aktīvas darbības ietekmē mainās arī teritorijas hidroloģiskie apstākļi. Teritoriju lielākoties klāj purvi un slapji meži, palieņu pļavas un niedru audzes, kur ligzdo un barojas ūdensputni. Dabas lieguma teritorijā pieejama pastaigu taka, atrodas nacionālo partizānu piemiņas vieta – restaurēta zemnīca un krusts. Natura 2000 teritorija.

https://www.daba.gov.lv/lv/vesetas-palienes-purvs

GPS 56.70295, 25.81462

 

Nacionālo partizānu piemiņas vieta

Otrā pasaules kara laikā Vietalvas apkārtnē risinājās aktīva kara darbība, un ar to saistīti arī notikumi pēc kara beigām. Dabas liegumā “Vesetas palienas purvs” atrodas nacionālo partizānu piemiņas vieta. Pēckara gados te darbojās tā saucamā “Pārupa grupa”, kuras vadītājs bija Rihards Pārups. 1946. gadā nodevības dēļ šajā vietā tika nošauti 10 partizāni.

2019. gadā projekta ietvaros izgatavots un uzstādīts 3 m augsts krusts baltā krāsā. Pēc vecā parauga izgatavotas un uzstādītas jaunas plāksnes ar 1946. gada 2. jūlijā nošauto Latvijas nacionālo partizānu vārdiem. Turpat blakus atjaunota zemnīca, kurā ir improvizēta guļvieta un galds. Uzbūvēts 6 metrus garš tiltiņš, jo, lai nokļūtu šajā vietā, jāšķērso grāvis. Lai vieglāk būtu šo vietu atrast, uzstādītas 2 norādes ar uzrakstu “Baltais krusts”.

 

Šo un citus apskates objektus Pļaviņu apkārtnē ērti vari atrast izmantojot
digitālo tūrisma karti